Alleen is beter dan met slechte mensen samen, met goede mensen samen is beter dan alleen. (Friedrich Rückert 1788 -1866)

Samenlevingsvormen & echtscheiding

Huwelijk of partnerschap en eigen vermogen

Veel mensen zijn getrouwd of hebben een geregistreerd partnerschap. In januari 2018 is op dit terrein het Burgerlijk Wetboek aangepast. Die aanpassing geldt dus niet voor samenwoners. Voor iedereen die sindsdien gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of de huwelijkse voorwaarden of de partnerschapsvoorwaarden laat ‘opheffen’ geldt een systeem dat neerkomt op een beperkte huwelijksgemeenschap. Dit betekent dat geld en andere bezittingen van vóór de huwelijksdatum niet meer automatisch in de gezamenlijke pot, de huwelijksgemeenschap komen. Wat iemand voor het huwelijk al had, blijft haar of zijn eigendom. Dat geldt ook voor schulden. Schenkingen en erfenissen die tijdens het huwelijk worden gekregen, behoren niet meer vanzelfsprekend in de huwelijksgemeenschap.

Jaarlijks aandacht besteden aan huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden

Ondernemers gaan vaak voor hun huwelijk of geregistreerd partnerschap huwelijks- dan wel partnerschaps-voorwaarden aan. Zij moeten sinds januari 2018 daarbij wel rekening houden met een nieuw wetsartikel. Dit bepaalt dat ondernemers een redelijke vergoeding aan het gemeenschappelijk vermogen moeten betalen. Indien zij dit niet doen, kan dat in geval van bijvoorbeeld echtscheiding of faillissement problemen opleveren. Om dit te voorkomen, is ons advies om jaarlijks de huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden uit te voeren. Als daarin is vastgelegd dat er jaarlijks moet worden verrekend, dient dat niet alleen te gebeuren, maar moet dat ook goed worden vastgelegd. Daarbij kunnen wij hulp bieden. Het is ook raadzaam om zo nu en dan met een notaris te overleggen of de voorwaarden nog voldoen en bijvoorbeeld passen bij de rechtsvorm van de eigen onderneming.

Ondernemingsvermogen en andere zakelijke vraagstukken bij echtscheiding

Iedere samenleving eindigt vroeg of laat want dat is een natuurlijk gegeven. In ongeveer 1 op de 3 situaties is dit einde helaas het gevolg van een scheiding. Dit kan verdrietige, nare en vergaand nadelige consequenties op het persoonlijke en zakelijke vlak hebben. Om de nadelige gevolgen op het persoonlijke vlak niet groter te maken, heeft het regelmatig toegevoegde waarde als eventuele zakelijke vraagstukken door ons eerst mee worden aangepakt. Een echtscheiding waarbij ondernemingsvermogen verdeeld moet worden, waarbij een maatschap of vof moet worden ontbonden of een agrarisch bedrijf of aandelen van een bv moeten worden gewaardeerd, is niet eenvoudig. Dat zijn vraagstukken waarmee advocaten of mediators niet iedere dag te maken hebben. Daarbij mag of kan de eigen accountant of adviseur op grond van zorgvuldigheid alleen het belang van één van zijn klanten behartigen. Voor dergelijke gevallen kan een beroep worden gedaan op onze deskundigheid op dit gebied zodat op een integere en objectieve manier de belangen van beide betrokkenen kunnen worden behartigd.