Het zijn niet alleen mooie veren die mooie vogels maken. (Aesopus 620-564 v. Chr.)

Over Huisvennen Advies B.V.

Fiscaal juridische oplossingen voor complexe vraagstukken

Het bieden van fiscaal juridische oplossingen door middel van een doelgerichte inzet van vakkennis en ervaring daar gaat het bij Huisvennen Advies B.V. om. Na ruim 15 jaar ervaring als fiscaal jurist ben ik in 2003 met Huisvennen Advies B.V. gestart. Onder de vlag van deze besloten vennootschap worden nu de fiscale en juridische adviesdiensten voor incidentele of complexe vraagstukken aangeboden. De advisering is gericht op eenmalige of complexe fiscale vraagstukken of juridische vraagstukken met een of meerdere fiscale kanten. Op deze website kunt u een verdere toelichting van de werkterreinen vinden. Huisvennen Advies B.V. richt zich vooral op ondernemers, maar ook op (non-profit) organisaties of hun adviseurs zoals accountants, administratiekantoren, advocaten, mediators, rentmeesters, juridische dienstverleners, taxateurs, onteigeningsdeskundigen, overheidsorganisaties zoals gemeentes, provincies en waterschappen.      

30 jaar ervaring en betrokkenheid

De dienstverlening bouwt op de combinatie van betrokkenheid bij mensen, hun bedrijven en meer dan 30 jaar ervaring en passie voor het fiscaal juridische vakgebied. In 1988 ben ik als fiscaal jurist met genoegen afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Na mijn afstuderen ben ik eerst gaan werken als beleggingsadviseur in het bankwezen. In oktober 1992 heb ik de overstap gemaakt naar een fiscaal juridische adviespraktijk. Mijn werkterrein als fiscaal juridisch adviseur betrof toen vooral bedrijfsstructuren, samenwerkingsverbanden, de agrarische sector en de vastgoedsector. Met mijn voorliefde voor deze werkvelden ben ik in december 1998 gaan werken bij Witlox VCS als allround belastingadviseur. In 2003 ben ik tot de maatschap toegetreden.  Ultimo 2018 is in goed overleg met de directie van Witlox VCS besloten dat Huisvennen Advies B.V. zelfstandig verder zou gaan. Op deze plaats past het om daarvoor de waardering uit te spreken met respect voor elkaars kennis en kunde en uiteraard elkaars cliënten. De relaties die op 1 januari 2019 cliënt waren van Witlox VCS heb ik steeds graag van adviezen voorzien, maar behoren tot het klantenbestand van Witlox VCS.  In geval zij advies willen inwinnen zullen zij zich tot Witlox VCS moeten wenden.  

drs. Mieke Hermans

mr. Franc Beekmans

Met veel betrokkenheid, respect voor de mensen en vaktechnische passie heb ik mij steeds voor iedereen proberen in te zetten. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Daardoor heb ik de gelegenheid gekozen om door middel van Huisvennen Advies B.V. als fiscaal jurist adviserend en begeleidend mij te betrekken bij complexe of eenmalige vraagstukken op de werkterreinen waaraan ik mijn vaktechnische hart heb gegeven. Huisvennen Advies B.V. richt zich dus niet op jaarlijks terugkerende werkzaamheden zoals het verzorgen van aangiftes voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting of omzetbelasting.

Zorgvuldigheid en opdrachten

Huisvennen Advies B.V. wil steeds zorgvuldig te werk gaan met haar opdrachten en houdt zich strikt aan wet- en regelgeving die daarop is gericht. Ook gelden voor Huisvennen Advies B.V. beroepsregels. Deze dwingen ertoe dat opdrachten worden uitgevoerd na de ontvangst van een opdrachtbevestiging en overeenkomst van opdracht. Daarbij dient iedere cliënt zich te legitimeren. Het vorenstaande is geen kwestie van wantrouwen maar komt voort uit geldende wet- en regelgeving.

Uiteraard wil Huisvennen Advies B.V. iedere cliënt vakkundig en met ervaring van dienst zijn om oplossingen voor complexe kwesties of specifieke vraagstukken te bieden. Relaties die op 1 januari 2019 tot de klantenkring van Witlox VCS behoorden, dienen daarvan echter vooraf toestemming te krijgen voordat zij van onze dienstverlening gebruik  kunnen maken.