Met goedheid kan men bijna elk mens verrassen. (Pearl S. Buck 1892-1973)

Fiscaal juridische oplossingen

Onze aanpak is op uw persoonlijke omstandigheden afgestemd maatwerk. Maar er is meer dan financieel voordeel en een correcte wetstoepassing bij het vinden van een voor u passende oplossing. Dat verklaart ons logo en de natuurlijke uitstraling. Veelal wordt ook aandacht gegeven aan onze groene omgeving. De kwaliteit van leven wordt namelijk niet langs de maatstaf van euro's gemeten.

Door Huisvennen Advies B.V. wordt een onafhankelijke adviespraktijk uitgeoefend waaraan mr. Franc Beekmans leiding geeft. De praktijk is met name gericht op het deskundig oplossen van eenmalige of complexe vraagstukken op fiscaal en/of juridisch terrein. Vanwege de inzet van mr. Franc Beekmans blinkt Huisvennen Advies B.V. uit vanwege haar vaktechnische passie, veel ervaring en betrokkenheid. Die vormen de basis van de solide begeleiding of adviezen in het belang van de cliënten. Indien dat passend is, wordt eveneens aandacht gegeven aan duurzaamheid en de gevolgen voor de natuur en onze leefomgeving.

Om uw belangen optimaal en efficiënt te dienen, wordt voortdurend de samenwerking gezocht. Vanzelfsprekend staat voor mr. Franc Beekmans het goede contact met u als cliënt altijd voorop. Echter een goede samenwerking met uw accountant, adviseur, advocaat of andere deskundige vindt hij met het oog op uw belangen net zo belangrijk.

Aangesloten bij

Focus

De dienstverlening van Huisvennen Advies B.V. is met name gericht op een aantal duidelijk omlijnde werkterreinen. Dit zijn de fiscaal juridische passies van mr. Franc Beekmans om de door u gewenste vaktechnische diepgang te garanderen. Daarbij is de kracht van de beperking het uitgangspunt. Huisvennen Advies B.V. kan u met name op deze werkterreinen optimaal en deskundig adviseren of bijstaan. Bij de aanpak van eenmalige of complexe fiscaal juridische vraagstukken kunnen wij u zowel met eenvoudige overeenkomsten als met ingewikkelde onderhandelingen, adviezen of vraagstukken helpen.