We denken in algemeenheden, maar leven in bijzonderheden. (Alfred North Whitehead 1861 - 1947)

Werkterreinen van Huisvennen Advies B.V.

De focus bij Huisvennen Advies B.V. is gericht op een aantal werkterreinen. Deze zijn niet strak omlijnd en kennen ook overlappingen. Door hiervoor te kiezen is het mogelijk om deze werkterreinen vergaand te doorgronden en juist daardoor extra toegevoegde waarde te kunnen bieden. Details en specifieke aspecten kunnen immers het verschil tussen nét wel of nét niet uitmaken. Omdat dit grote gevolgen kan hebben, is de keus gemaakt voor deze specifieke werkterreinen. Daarbij schuilt dus de kracht in de beperking.