Iets goeds bezitten is alleen maar aangenaam als je het kunt delen (Desiderius Erasmus 1466 - 1536)

Goede doelen, (zorg)stichtingen & verenigingen

Formaliteiten ten aanzien van goed doel ook goed regelen!

Onder andere als gevolg van onze betrokkenheid bij allerlei maatschappelijk activiteiten is onze kennis en ervaring met goede doelen, (zorg)stichtingen en verenigingen ontstaan. Vanuit de maatschappij worden eisen gesteld aan goede doelen, (zorg)stichtingen en zorginstellingen. Net zo belangrijk is de aanpak die de direct betrokkenen zelf kiezen om hun goede doel en/of (zorg)stichting optimaal tot haar recht te laten komen. Onze ruime ervaring leert dat onder andere op het doel toegesneden statuten waarin ook nog rekening is gehouden met wettelijke eisen, vaak een belangrijke stap zijn. Er zijn echter veel meer aspecten die van belang zijn om de middelen en de activiteiten ten goede te laten komen aan hen waarop het goede doel of de stichting zich richt.

(Zorg)stichtingen en zorginstellingen

Wat betreft (zorg)stichtingen en zorginstellingen zijn de wijze van financiering van de activiteiten, alle zorgvuldigheid die dit verlangd en daarmee samenhangt en de besteding van eventuele bedrijfsresultaten, van doorslaggevend betekenis voor de fiscaal juridische structuur. Er dient dan voortdurend aan wettelijke eisen te worden voldaan als het daarbij gaat om pgb’s of zorg in natura. Bij de structurering van de activiteiten dient daar zorgvuldig en integer mee omgegaan te worden. Daarbij dient het bestuur en de raad van toezicht opvolging te geven aan allerlei voorschriften en daarvoor op te stellen protocollen. Om dit in goede banen te leiden, kunnen wij advies en begeleiding geven. Wij hebben vele jaren ervaring met dit soort trajecten.

Fiscaal juridische diversiteit van verenigingen

Verenigingen zijn er in Nederland in allerlei soorten en maten met een grote diversiteit aan doelstellingen. Het is veelal afhankelijk van de activiteiten van een vereniging op welke manier zij deze juridisch en fiscaal moet inrichten en aansturen. Ook het gegeven dat sommige verenigingen zeer professioneel bezig zijn en andere juist niet, dat er vaak vrijwilligers in betrokken zijn, dat er bestuurdersaansprakelijkheid kan spelen en dat de overheid verenigingen regelmatig als een bedrijf benadert, maakt goede advisering onontbeerlijk. Vandaar dat wij al meer dan 20 jaar verenigingen advies geven ten aanzien van al deze aspecten en u bent bij deze uitgenodigd om van onze ervaring gebruik te maken.