Het is de plicht van ieder mens om minstens het equivalent van wat hij uit de wereld haalt er ook weer in terug te stoppen. (Albert Einstein 1879 - 1955)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor Huisvennen Advies B.V. een vanzelfsprekendheid. Onze persoonlijke betrokkenheid bij mensen in moeilijke situaties, maatschappelijke ontwikkelingen en organisaties ligt daaraan ten grondslag. Om die reden proberen wij op verschillende manieren met en door middel van Huisvennen Advies B.V. voortdurend invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat doen we in de volle breedte en gericht op de medemens, natuur en biodiversiteit, duurzaamheid en maatschappelijk betrokken organisaties. Uiteraard helpen wij ook mensen op individuele basis die door omstandigheden anders valide, minder kansrijk of minder bedeeld zijn

Daarnaast werden of worden een groot aantal goede doelen door ons ondersteund met donaties. Als u deze organisaties vanwege hun goede doel eveneens wilt ondersteunen, kijk dan daarvoor op hun website.

Voor een aantal organisaties zetten wij ons belangeloos in door middel van bestuursfuncties. Ook kunnen en konden verenigingen en stichtingen rekenen op gratis advisering. Als onderdeel daarvan, behartigen wij ook voor deze organisaties hun belangen indien daarmee hun maatschappelijk doel is gediend. Zo werd de Staatssecretaris van LNV Henk Bleker in 2012 aandacht gevraagd voor Treeport. In december 2017 werd Europarlementariër Annie Schreier Pierik namens Kleindierliefhebbers Nederland benaderd ter behoud van oude cultuurrassen en kleine hobbyhuisdieren.  Deze jarenlange vergaande maatschappelijke inzet heeft geleid tot de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau in januari 2014.

Wat betreft duurzaamheid streven wij er met Huisvennen Advies B.V. naar om het beslag op natuurlijke bronnen te beperken. Voor onze kantooractiviteiten gebruiken wij zelf opgewekte elektriciteit en artikelen die duurzame geproduceerd of fair trade zijn. Huisvennen Advies B.V. staat dus vol in de samenleving. Wij willen voor ieder een betere wereld maken en het mooie en goede daarvan overdragen aan hen die na ons komen.