Samenkomen is een begin; bij elkaar blijven is vooruitgang; samen te werken is succes. (Henry Ford 1863 - 1947)

Maatschap, vof- & bv-structuren

De rechtsvorm van een samenwerking heeft fiscale en juridische gevolgen

Voor iedereen die in samenwerking een onderneming wil drijven en voor iedere ondernemer, is de keus voor de beste passende rechtsvorm heel belangrijk. Het is ook aan te bevelen om regelmatig de rechtsvorm te laten beoordelen. Dat geldt ook als zich bijzondere omstandigheden aandienen. Daarbij moet gedacht worden aan grote investeringen al dan niet tezamen met anderen, gezamenlijke projecten, grote bedrijfsrisico’s, aansprakelijkheid, bedrijfsoverdracht, grote box 3-vermogens, mogelijk (minnelijke) onteigeningen, bedrijfsopvolging, etc. De rechtsvorm kan op een heleboel vlakken namelijk van invloed zijn zoals op het fiscale, juridische en financiële vlak en dat zowel op de korte als op de lange termijn. Om die reden wordt de rechtsvorm vaak ingezet als een sturingsmechanisme om te komen tot de optimale uitgangspositie.

Een goed gekozen rechtsvorm vraagt een schriftelijke vastlegging tot in detail

Het maken van de goede keus voor de best passende rechtsvorm is te vergelijken met het uitzoeken van een maatpak. Vragen als directe zeggenschap, wel of geen rechtspersoonlijkheid, wel of geen directe aansprakelijkheid voor een deel of voor het geheel, wel of geen fiscale transparantie, hoe zit het met de financieringen, etc. moeten worden beantwoord om de meest voordelige uitgangspositie te kunnen kiezen. Daarbij is het dan niet alleen van belang dat de juiste rechtsvorm wordt bepaald, maar dat deze ook ten aanzien van belangrijke details juridisch correct wordt vorm gegeven en ingevuld. Een eenvoudig model van een overeenkomst van maatschap, commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma kan simpelweg worden gedownload. Vaak ontbreken daarin bepalingen, die net voor u van doorslaggevend belang (kunnen) zijn of bevatten die voorwaarden die niet bij uw persoonlijke uitgangspositie aansluiten. Huwelijksvoorwaarden kunnen bijvoorbeeld worden ondermijnd als de verkeerde rechtsvorm voor een samenwerking wordt gekozen. Soms kan bij een concrete uitgangspositie het aan te bevelen zijn om meerdere rechtsvormen te combineren, zoals een houdster-bv met een werk-bv of een maatschap met een eigen bv’s etc.

Kiezen op het snijvlak van fiscaal, juridische en bedrijfsvoering

De keus voor rechtsvormen zoals een maatschap, vof of bv-structuur zit op het snijvlak van het burgerlijk recht, belastingrecht, administratie en financiën. Dat maakt deze keus meer dan lastig. Regelmatig wordt de nadruk gelegd op een terrein waardoor er grote nadelen of risico’s dreigen op de andere terreinen. Advisering over rechtsvormen is een specialisme en vraagt dan ook zorgvuldigheid omdat de best passende balans gezocht moet worden voor uw concrete bedrijfssituatie en uw doelstellingen. Omdat door de tijd zich veranderingen kunnen voordoen in omstandigheden, bedrijfsvoering, toekomstperspectief, veranderende (fiscale) wetgeving etc. is ons advies om uw rechtsvorm goed te laten inrichten zodra de bedrijfsactiviteiten aanvangen. Ook een regelmatige check is geen overbodige luxe. Door onze ervaring van meer dan 25 jaar op dit vlak, kunnen wij u hierbij zeker van dienst zijn.