Bij alles wat je doet in je leven, gaat het erom dat je gepast handelt. (Desiderius Erasmus 1466 - 1536)

(gefacilieerde) bedrijfsoverdrachten

Overdracht familiebedrijf vraagt tijdige voorbereiding

Nederland kent een grote variëteit in bedrijven. Voor een deel zijn dit familiebedrijven. Onder andere als gevolg van de vergrijzing in Nederland zullen de komende 20 jaar veel van deze familiebedrijven overgedragen worden. Dat kan op veel verschillende manieren. Uit onze ervaring blijkt dat een bedrijfsoverdracht, die goed is voorbereid, de minste problemen geeft en financieel het meest gunstig uitpakt. Ons advies is dus steeds om al enkele jaren van te voren een overdracht voor te gaan bereiden. De organisatorische, juridische, operationele en fiscale zaken kunnen dan allemaal goed op orde worden gebracht.

Benut fiscale faciliteiten bij de bedrijfsoverdracht

Door een goede voorbereiding is het vaak gemakkelijker om te sturen op fiscale faciliteiten bij de overdracht. Vaak wordt gedacht aan de Bedrijfsopvolgingsregeling, zodat door schenking of testament met een zeer forse besparing op de schenk- of erfbelasting kan worden overgedragen. Deze aanpak vraagt een specifieke fiscale waardeberekening van het bedrijfsvermogen. Bij een overdracht verdienen ook de vrijstellingen van de overdrachtsbelasting, doorschuiving van de inkomstenbelasting en wellicht de omzetbelasting uw aandacht. Onze ervaring is dat een goede fiscale voorbereiding van de overdracht er vaak toe leidt dat er geld bespaard kan worden. Vandaar dat het raadzaam is om in goede samenwerking een plan van aanpak (door ons) te laten opstellen. Daarin worden de aandachtspunten en de manier van aanpak beschreven met de fiscale behandeling die het beste bij uw wensen en uw situatie past.

Fiscale mogelijkheden met vermogen na bedrijfsoverdracht 

In geval u uw bedrijf geheel of gedeeltelijk heeft overgedragen of verkocht, is het ook dan nog aan te bevelen om de fiscale mogelijkheden in kaart te laten brengen door ons. Vaak zijn daarbij de persoonlijke toekomstplannen van doorslaggevend belang. De vraag is immers wat uw plannen zijn met eventuele verkoopopbrengsten. Door deze samen goed door te nemen, is het vaak mogelijk om de fiscaal meest optimale aanpak in beeld te brengen. Neem dus gerust contact met ons op.