Plagiaat is wellicht de meest oprechte vorm van verering (Alfred Polgar 1873 - 1955)

Gebruik teksten en blogs

Alle foto’s, logo’s, teksten en blogs op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Verspreiding van foto’s, logo’s, teksten, tekstdelen of blogs of het gebruik daarvan is slechts en alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke of digitale toestemming en steeds met vermelding van bron en auteur. Het gebruik of de verspreiding van teksten en/of blogs of delen daarvan is steeds voor eigen rekening en risico en daarvoor kan Huisvennen Advies B.V. nooit verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden. Hoewel de blogs en teksten met zorgvuldigheid zijn samengesteld, zijn deze uitdrukkelijk niet bedoeld als adviezen. In geval men de inhoud van een tekst of blog wil gebruiken voor of met betrekking tot een concrete situatie, raden wij u aan moet ons contact op te nemen. Wij kunnen u dan eerst advies geven en samen met u bepalen welke aanpak de situatie kan optimaliseren in overeenstemming met de wensen die er zijn.